top of page

קשיש זכה בתביעה לסיעוד לאחר סרוב ביטוח לאומי

 

 

אדם בן 79 חולה דמנציה הגיש תביעה לסיעוד/ קבלת עזרה מהביטוח הלאומי בשנת 2022 ותביעתו נדחתה. התביעה הועברה לבית המשפט תוך צירוף חוות דעת רפואית של מומחה בפסיכוגריאטריה התומכת בבקשה הסיעוד ובית המשפט השתכנע כי התובע זכאי לגמלת סיעוד.  


בעקבות התערבות רופא פסיכוגריאטר ומתן חוות דעת - לאחר שביטוח לאומי דחה תביעת קשיש לסיעוד – בית המשפט פסק לטובת הקשיש!


בית המשפט מתח ביקורת על התנהלות הביטוח הלאומי בהתייחסו למקרה ובהסתמך על חוות הדעת של פסיכוגריאטר אשר קבע כי התובע בן ה-79 במצבו הרפואי כחולה דמנציה זקוק להשגחה מתמדת נוכח מצבו ובמבחן התלות הוא עומד בבחינת זכאי לגמלת סיעוד ברמה 5 מתוך 6.


בפסק הדין נרשם כי קצבת סיעוד ניתנת ל״אנשים שהגיעו לגיל פרישה הגרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום: בניידות, ברחצה, הלבשה, אכילה וטיפול בהפרשות וכן אנשים הזקוקים להשגחה ופיקוח צמוד של הזולת בשל מצב רפואי ותפקודי המעמיד אותם בסכנה לפגיעה בעצמם או באחרים". עוד הוסיף בית המשפט כי "הקצבה נועדה לסייע לזקן לקבל את העזרה לה הוא זקוק בהתאם לרמת הקושי או המוגבלות והתלות בסיוע של אדם אחר".


בית המשפט הפנה למסקנה שגויה שערך בודק/מעריך מטעם הביטוח הלאומי כאשר בביקורו בבית התובע, לא התייחס לעובדה שהקשיש חולה דמנציה ובין השאר סובל מירידה בזיכרון, שכחה ובלבול, ובמצבו אין להשאירו לבד אפילו לפרקי זמן קצרים נוכח מקרים בהם שכח בעבר את הגז בישול דולק, שכח ליטול תרופות עניין אשר מעמיד אותו במצב של סכנת חיים.


בית המשפט התייחס בביקורתו כלפי המוסד לביטוח לאומי ולוועדה ולערר שדנו במקרה התביעה שהוגש וציין כי היתה התעלמות ממסמכים רפואיים אותם הגיש התובע במסגרת בקשתו לסיעוד.

בפסק הדין הורתה השופטת להעביר העתק מפס"ד למנכ"ל הביטוח הלאומי, במטרה "לבחון הכשלים המבניים בהליך הבדיקה של תביעות סיעוד של מבוטחים/חולים באלצהיימר ודמנציה".


הקשיש זכה בתביעה לסיעוד לאחר סרוב ביטוח לאומי.

בצאתם מהדיון מסרו בני משפחת התובע כי חוות הדעת המקצועית של הפסיכוגריאטר היא זו שסייעה והובילה להכרעת הדין לטובתם מול מוסד האמון על הביטחון הסוציאלי של אזרחי ותושבי ישראל.

 


קשיש זכה בתביעה לסיעוד לאחר סרוב ביטוח לאומי

コメント


bottom of page