top of page

מענק הסתגלות עד 2,000 ש"ח לאזרח וותיק מעל גיל 67 (נשים וגברים)- מגיע לכם

בעקבות משבר הקורונה, תקנות לשעת חירום קובע כי אזרח וותיק מעל גיל 67 (נשים וגברים) זכאי למענק כספי בסכום של בין 1,000-2000 ש"ח בהתאם לתנאי הזכאות, הפרטים המלאים באתר משרד הבריאות.

הגשת הבקשה מתבצעת ישירות באתר הביטוח הלאומי באופן מקוון לחץ על הקישור בשורה הבאה https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/prisa/Pages/gil-prisa.aspx או באמצעות הגשת טופס ידני והזנתו דרך האתר של הביטוח הלאומי.

מצפן רפואי קבוצת מומחים מסייעים למאות אזרחים וותיקים וקשישים להגיש את הבקשה חינם ללא עלות.
bottom of page