top of page

בדיקת כשירות רפואית וכתיבת צוואה


במסגרת עבודתנו ב"מצפן רפואי", אנו פוגשים לצערנו מקרים רבים בהם בני משפחה נקלעים למאבקים וסכסוכים על רקע צוואה וירושה. עצוב וכואב לראות משפחות שהיו מגובשות ושמחות, מתפרקות לאחר פטירת ההורים בשל קרבות ירושה.

בדיקת כשירות רפואית וכתיבת צוואה

כל עוד הורינו חיים הם מהווים חוט מקשר בין הילדים והנכדים (השבט) במפגשים, חגיגות, ארוחות משותפות, טיולים ועוד. זהו טעם החיים להורים ולסבא והסבתא המאושרים עד ש...הם מגיעים לגיל מבוגר מאוד, מתחילים לסבול ממחלות זיקנה והולכים לעולמם, ואז צפים ועולים לפתע ויכוחים על ירושה/רכוש וממון שהותירו אחריהם.

משפחות שלמות נקרעות ומתנתקות בגלל הסכסוכים הללו, לפעמים ללא יכולת לאחות את הקרעים לעד.


עמי (שם בדוי) בן 57, תושב המרכז, מספר שאביו בן ה-89, אדם אמיד ובעל נכסים, כתב צוואה המצווה את כל רכושו, כולל נכסיו, לשני ילדיו, לעמי ולאחותו בת ה- 62. לזוגתו של האב - הידועה בציבור שלו מזה 15 שנה, מבלי שנישאו, ביקש האב להוריש 300,000 ₪, ואת שאר רכושו, כולל ביתו ומגרשים מסחריים שהיו בבעלותו, רשם על ילדיו. הצוואה נרשמה ונחתמה ע"י האב בכתב ידו, כנדרש, ובנוכחות שני עדים, מכרים שאינם בעלי אינטרס בצוואה.


כחצי שנה לאחר רישום הצוואה, נפטר האב בעקבות אירוע מוחי קשה, ויורשיו ביקשו לממש את הצוואה. בת הזוג גילתה להפתעתה שקיבלה רק סכום של 300,000 ₪ ופנתה לעורך דין בבקשה לפסול את הצוואה, בטענה שבן זוגה המנוח סבל מדמנציה קשה, בלבול ותחושת רדיפה בתקופה בה נדרש לחתום על הצוואה. לדבריה, במשך תקופה ארוכה חשב האב כי היא מנסה להרעילו, אך מכיוון שדעתו לא הייתה צלולה, היא לא ייחסה לכך חשיבות יתרה והמשיכה לדאוג לכל מחסורו ולטפל בו במסירות רבה עד יומו האחרון.


במסגרת התביעה שהגישה בת הזוג לפסילת הצוואה, הובא הנושא לדיון בבית המשפט, שם הציגו ילדיו של הקשיש אישור כשירות רפואית שניתן ע"י פסיכוגריאטר, ששלל את טענתה של בת הזוג, והוכיח כי המנוח היה בריא וצלול בדעתו בעת כתיבת הצוואה. בסופו של דבר, תביעתה של בת הזוג נדחתה, כי היא לא הצליחה להוכיח את טענתה לחוסר כשירות.


סעיף 8 לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962, שכותרתו הכרזת פסלות, קובע כדלקמן: "אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן־זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול־דין"


ומהי המסקנה? שעימותים רבים יכולים להימנע אם הכנת צוואה/ירושה תלווה באישור כשירות רפואית. חשוב שבדיקת הכשירות תבוצע בסמוך למועד כתיבת הצוואה/צו ירושה ורצוי מאוד שהנושא יובא לידיעת הילדים ובני הזוג בעוד ההורים בחיים, על מנת להימנע מסכסוכים, מחלוקות ועוגמת נפש בהמשך.


שמרו על בריאותכם ועל אחדות משפחתכם והקדימו בדיקת כשירות רפואית וכתיבת צוואה - שום דבר לא שווה את פירוק משפחה.


ב׳מצפן רפואי׳ שירות מיוחד למשפחה בכל הקשור למצבו הרפואי של ההורה. הייעוץ מיועד להקל על בני המשפחה בהתמודדות עם המצב החדש והכוונה לגורמי סיוע רלוונטים, ראו כאן.


Comments


bottom of page