top of page
חוות דעת רפואית לסיעוד

בדיקת פסיכוגריאטר לצורך קבלת סיעוד

זמינות מיידית - עד 4 ימים 

מבצעים ביקורי בית בכל הארץ ממטולה עד אילת בכל ימות בשבוע 

החזר כספי חלקי מכל קופות החולים לבעלי ביטוח משלים

רגישות מקצועית

מתי יש צורך בחוות דעת רפואית לביטוח לאומי?

  • בדיקה והערכת רופא מומחה למידת תלות רפואית בזולת, פיזית או קוגניטיבית
  • המלצה להגדלת רמת הסיוע מהביטוח הלאומי או מהביטוח הפרטי 
  • המלצה למוסדות בעניין העסקת עובד זר בהתאם למצבו הרפואי של הנבדק
  • חוות דעת רפואית לתמיכה בהחמרת מצב
  • חוות דעת רפואית לניצולי שואה בעניין גמלת סיעוד ו/או סיוע כספי
חוות דעת רפואית לסיעוד - פסיכוגריאטר עד הבית
bottom of page