top of page
יעוץ גריאטרי ופסיכוגריאטרי

ביקור רופא גריאטר - בכל הארץ!

זמינות מיידית - עד 4 ימים 

מבצעים ביקורי בית בכל הארץ ממטולה עד אילת בכל ימות בשבוע 

החזר כספי חלקי מכקופות החולים לבעלי ביטוח משלים

רגישות מקצועית

מתי צריך בדיקת גריאטר?

כאשר המבוגר הסובל מריבוי מחלות או נוטל יותר מ-5 תרופות, או לאחר אשפוז בבית החולים או שינוי במצבו הרפואי של המטופל הדורש הערכה רפואית, הגריאטר מבצע בדיקה מקיפה הכוללת בחינת ההסטוריה הרפואית ואיזון תרופתי במטרה לייצב את מצב הקשיש ככל האפשר ולעכב התדרדרות.

  • הבדיקה מתבצעת בבית המטופל.

  • ייעוץ, איזון תרופתי והמלצות לרופא המשפחה להמשך טיפול.

  • החזר חלקי מהביטוח המשלים של קופות החולים.

  • זמינות מיידית.

פסיכוגריאטר עד הבית
פסיכוגריאטר עד הבית

ביקור-בית רופא פסיכוגריאטר בכל הארץ!

זמינות מיידית - עד 4 ימים 

מבצעים ביקורי בית בכל הארץ ממטולה עד אילת בכל ימות בשבוע 

החזר כספי חלקי מכל קופות החולים לבעלי ביטוח משלים

Portrait of a doctor

מי צריך ייעוץ והערכת פסיכוגריאטר?

  • כאשר יש חשש לירידה משמעותית בזיכרון או חשד לדמנציה

  • כאשר מתחילות הפרעות התנהגות ו/או בעיות שינה

  • כאשר תרופות כבר אינן מסייעות או גורמות לתופעות לוואי 

  • כאשר יש הזיות חזותיות / קוליות / מחשבות שווא / רדיפה 

  • כאשר יש צורך בתעודת רופא לכשירות רפואית*אפוטרופוס * יפוי כח מתמשך * צוואה * קביעת סטטוס רפואי *לבית אבות *מוסד שיקומי *חתימה על מסמכים.  

bottom of page